Agenda

Harlingen, Grote Kerk

Concert met Kamerkoor Tirana olv Tymen Jan Bronda

Groningen, Lutherse Kerk

Concert met Kamerkoor Tirana olv Tymen Jan Bronda

Groningen, der Aa-kerk

Lessons & Carols met de Roden Girl Choristers

Almelo, Grote Kerk

Kerstconcert met de Roden Girl Choristers More information »

Groningen, der Aa-kerk

Lessons & Carols met het Roder Jongenskoor

Groningen, Martinikerk

Lessons & Carols met het Roder Jongenskoor

Leiden, Waalse Kerk

Groningen, Martinikerk

Psalmenvesper met het Roder Jongenskoor

Dordrecht, Lutherse Kerk

Zwolle, Grote of St. Michaelskerk