Category Archives: Improviseren

‘Der Mensch kann überhaupt nicht spielen’

Het historische orgel en de improvisatie Op 20 december 1997 gaf wijlen Ewald Kooiman een lezing over bovenstaand onderwerp, ter gelegenheid van de presentatie van het tweede deel van de encyclopedie ‘Het historische orgel in Nederland’. De lezing werd drie maanden later in Het Orgel afgedrukt. De tekst is niet alleen onverminderd actueel, ze nodigt…
Read more

Interview for ‘Netzwerk Historische Improvisation’ 2014 (Engels)

The Dutch organist Sietze de Vries (*1973) absolved his bachelor's degree in 1994 at the Conservatory of Groningen with Wim van Beek and Jan Jongepier. He received his Master's Degree two years later from the Royal Conservatory in Den Haag, were he studied with Jos van der Kooy. With the latter, he studied contemporary improvisation…
Read more

Netzwerk historische Improvisation

Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen die aktuelle Ausgabe des Newsletter für historische Improvisation vorstellen, diesmal mit zwei neuen Portraits und jeder Menge an neuen Terminen. Abgerundet wird der Newsletter diesmal mit einem Bericht vom Festival für improvisierte Musik Lausanne (FMIL). Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang Januar 2015) können…
Read more

Luie docenten: de FD catastrofe

Het Financieel Dagblad? The Flying Dutchman? Nee, de nog steeds epedemische Folk Dean methode! Wie heeft er geen les uit gehad: de systematische boekjes, die de beginnende organist de basale vaardigheden in korte tijd moeten bijbrengen. Alhoewel; wat zijn de basale vaardigheden van het orgelspelen eigenlijk? Het valt me op dat ik een aantal essentiële…
Read more

The craft of dóing something

Ingezonden stuk voor 'Het Orgel' n.a.v. het artikel over 'The art of doing nothing' van Willem Tanke. Met grote interesse en instemming heb ik het artikel ‘nieuwe wegen in de orgelkunst’ van Willem Tanke gelezen. Deze reactie is dan ook niet zozeer bedoeld als kritiek, dan wel als aanvulling en nadere beschouwing. Het aardige is…
Read more

Creativiteit versus stijlkopie?

Improviseren: het omzetten van eigen creativiteit in klank. Maar in welke muzikale taal gebeurt dat? Heb je als organist een ‘eigen’ taal die bij jou past, of maak je, al dan niet bewust, keuzen uit de diverse ‘taalperioden’ in de orgelliteratuur? Het spelen in een zelf ontwikkeld idioom zou als voordeel hebben dat je ook…
Read more