Teaching

Omdat Sietze de Vries in zijn hoedanigheid van concertorganist veel onderweg is, heeft hij slechts een bescheiden privé-lespraktijk. Bovendien geeft hij sinds 2015 twee dagen in de week les aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Dit betekent dat er alleen op incidentele basis orgellessen kunnen worden gegeven. Dit kan op de historische orgels van de provincie Groningen, zoals dat van de Martinikerk te Groningen, de Jacobikerk te Uithuizen, de Petruskerk te Leens of de Jacobuskerk te Zeerijp. Ook staan de instrumenten van het 'kerkhuis' te Niezijl uiteraard ter beschikking.

Sietze de Vries heeft een methode ontwikkeld om het improvisatie-ambacht door te geven aan volgende generaties. Essentieel is daarbij dat het inwendige gehoor intensief gebruikt en ontwikkeld wordt. Pas als de inwendige klankvoorstelling geheel aanwezig is, kan er een eigen ‘muzikale taal’ gesproken worden. Deze methode vergt –net als literatuurstudie- veel tijd, studie en zelfdiscipline. Vanuit het harmoniseren worden er steeds meer vaardigheden ontwikkeld om muzikale gedachten om te zetten in klank. Om een goede controle over deze complexe materie te houden, is het belangrijk dat de voortgang in kleine stappen plaatsvindt. Pas na het beheersen van een eerste ‘bouwsteentje’, kan er een volgend steentje er bovenop gestapeld worden en kom je uiteindelijk tot resultaten die niet door toeval, maar door eigen muzikaliteit aangestuurd worden. Het beheersen van een taal kent veel parallellen met deze aanpak, wat ook betekent dat improviseren op latere leeftijd te leren is, maar nooit een vloeiend gesproken ‘moedertaal’ zal worden. Maar iedereen kan het leren! Zie ook de artikelen op deze website.

 

Lezingen / Masterclasses

Sietze de Vries wordt wereldwijd gevraagd om lezingen en masterclasses te geven. Zo was hij verschillende malen gastdocent aan de internationale zomeracademie te Montreal (Canada) en Collegedale University (USA). Ook gaf hij masterclasses in o.a. Phoenix (USA), Cambridge (UK), Herford (D), Berlijn (D), Altenberg (D), Norden (D), Budapest (Hongarije) en Sydney (Australië).

De meest voorkomende onderwerpen zijn:

  • Improvisatie
  • Kerkmuziek
  • Orgelbouw
  • Groninger orgelcultuur
  • Noord Duitse barok

U kunt daarbij denken aan een presentatie met beelden en geluid voor een gezelschap, of interactieve lessen bij een orgel komen ook veel voor. Lezingen en masterclasses kunnen in het Nederlands, Duits of Engels gegeven worden.

 

Excursies

lesorgel-004Een belangrijk deel van Sietze’s werkzaamheden bestaat uit het promoten van historische orgelcultuur, met name in Groningen. Daarom is hij vaak met groepen uit binnen- en buitenland op pad om door middel van uitleg en demonstraties de klankrijkdom van historische instrumenten uit de doeken te doen. Daarbij zijn verschillende opties mogelijk, ook om de orgels zelf te bespelen of er les op te krijgen. Voor de Stichting Groningen Orgelland (www.groningenorgelland.nl) verricht Sietze veel werkzaamheden op dit gebied, maar ook privé kunt u als enkeling of met een groep een excursie aanvragen.

Onder ‘multimedia’ kunt een indruk krijgen van het unieke orgelbezit van de provincie Groningen. Sietze de Vries is ook verantwoordelijk voor een multimediabox rond dit thema: ‘Pronkjuwelen in Stad en Ommeland’, bestaand uit 5 Cd’s, een DVD en een drietalig boek, met veel illustraties. Deze box is via deze website verkrijgbaar of via www.boeijengamusic.com.